Jesteś tutaj: Gramatyka > Rzeczowniki i rodzajniki > BreadCrumbs

Zdrobnienia kończące się na -tje
  • drukuj
  • prześlij stronę
  • {dodaj do ulubionych)
  • zgłoś błąd
  • View wiki code of this page

Przetłumaczone z angielskiego przez Anna Dzbańska

-tje -etje
-pje -kje

-tje jest dodawane do rzeczownków, które:

  1. kończą się samogłoską (a, e, i, o, u, y / ij) lub w
  2. kończą się długą samogłoską, po której następuje r, l lub n
  3. kończą się nieakcentowanym -er, -el, en lub -or

1. Rzeczowniki kończące się samogłoską (a, e, i, o, u, y / ij) lub w

de trui het truitje sweter
de rij het rijtje kolejka, szereg
het ei het eitje jajko
de vrouw het vrouwtje kobieta
de duw het duwtje pchnięcie
de draai het draaitje skręt

Rzeczowniki kończące się pojedynczym a, i, o, lub u są zapisywane z dwoma samogłoskami w zdrobnieniu, w celu utrzymania długości samogłosek (zobacz zasady utrzymywania samogłosek długimi/krótkimi).

de oma het omaatje babcia
de cola het colaatje (szklanka) coli
het alibi het alibietje alibi
de taxi het taxietje taxi
de foto het fotootje zdjęcie
de auto het autootje samochód
het menu het menuutje menu
de paraplu het parapluutje parasol

Rzeczowniki kończące się pojedynczym y (zazwyczaj angielskie wyrazy) dostają apostrof przed -tje, dla utrzymania samogłoski długą.

de baby het baby'tje niemowlę
de lobby het lobby'tje lobby, hol

Popularny włoski deser 'tiramisu' również dostaje apostrof zamiast podwójnej samogłoski. Ponieważ u nie jest wymawiane na sposób niderlandzki , tylko włoski (tak jak Holendrzy wymawiają oe), nie możemy podwoić samogłoski. W tym wyrazie, podwójne uu doprowadziłoby do niepoprawnej wymowy.

de tiramisu het tiramisu'tje tiramisu

2. Rzeczowniki kończące się długą samogłoską, po której następuje r, l lub n:

de zoon het zoontje syn
de deur het deurtje drzwi
het been het beentje noga
de uil het uiltje sowa
het gebaar het gebaartje gest
het wiel het wieltje koło

3. Rzeczowniki kończące się nieakcentowanym -er, -el, en, lub -or.

Przypomnij sobie, że nieakcentowane e jest zawsze niemym e.

de vader het vadertje ojciec
de nagel het nageltje paznokieć
de deken het dekentje koc
de borrel het borreltje drink
de centimeter het centimetertje centymetr
het laken het lakentje prześcieradło
de professor het professortje profesor
de motor het motortje motor

Wszystkie pliki mp3 na tej stronie:

mp3 uu mp3 oe

Pytania? Pytania?
     Odwiedź nasze forum!

Ostatnia aktualizacja November 28, 2008 ::